Are You A Pro? Join For Free

Jeanette Rattfeldt

J.Rattfeldt Design
Graphic Design

Contact Information:

11520
SE

Years in Business:

 

15

About My Business:

 

Design and interior design company specializing in creative directions and visual marketing, plus interior design of commercial environments and private homes.
Achieves quality solutions by various competencies such as, art direction, styling, interior design, web and graphic design, etc.
SAMPLE ASSIGNMENTS
Thomas Cook, an international travel agent.
Helped to strengthen the company's positions as an art director, and by producing visual marketing collateral, including styling of interior environments all over the world.
ICA Marketing, one of the leading Nordic retail companies.
Managing the creative processes, plan and develop targeted marketing collaterals, creating brand strategies and conceptual solutions, including designing and producing graphic collaterals.
EM Home Interior, one of Swedens largest retail chains.
Appeared in 2009 and 2010 as the company's interior design expert. The purpose was to strengthen the brand and help the company to gain market share and increase sales through professional interior design solutions for clients.

In Swedish
Design- och inredningsföretag specialiserat inom creative directions och visuell marknadsföring, samt inredningsdesign av kommersiella miljöer och privata bostäder.
Åstadkommer kvalitetslösningar genom varierande kompetenser som; art direction, styling, inredningsdesign, webb- och grafisk design, m.m.

EXEMPELUPPDRAG
Thomas Cook/Ving, internationell researrangör.
Medverkat till att stärka företagets positionerning som art director samt genom att ta fram visuellt marknadsföringsmaterial, bl.a. genom av styling av interiöra miljöer i hela världen, som används i Vings all kommunikation genom annonsering, reklam, etc.

ICA Marknadskommunikation, ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag.
Leder kreativa processer, planerar och arbetar fram målinriktat marknadsföringsmaterial, skapar varumärkesstrategier, konceptuella lösningar samt designar och producerar grafiskt material.

EM Home Interior, en av Sveriges största detaljhandelskedjor.
Verkade under 2009 och 2010 som företagets inredningsexpert. Syftet var att genom professionella inredningslösningar stärka varumärket och bidra till att företaget skulle ta marknadsandelar och öka försäljningen.

Company:
Expertise:
Location:
Years in business:
Member since:
Clients I'm looking for:
Bio: